Home arrow Filosofie
Onze Filosofie Afdrukken E-mail

Bij al onze trainingen en projecten streven we er naar grenzen te verleggen.
Wij geloven niet in het idee dat je mensen dient te veranderen: dat roept alleen maar weerstand op.
Wij geloven echter wel dat je meer potentieel kunt vrijmaken in individuen, teams en organisaties.
De grootste doorbraken ontstaan als we samen, in dialoog, kijken naar paradigma’s die de huidige grenzen bepalen.

Het bewustwordingsproces dat daarmee in gang wordt gezet, genereert meer verandering van binnenuit dan wie dan ook van buitenaf kan veroorzaken.
Het veranderingsproces ‘van binnen naar buiten’ noemen wij transformatie en het leiderschap dat daarbij hoort noemen wij transformationeel leiderschap.

Dit houdt in leiderschap dat werkt vanuit zaken zoals missie, visie, waarden en principes, synergie, intuïtie, loslaten, creativiteit en menselijk potentieel.

"Het zijn de waarden die ons dienen te leiden en niet het syteem.
Autenticiteit is daarbij het sleutelwoord".