Home arrow Coaching
Coaching Afdrukken E-mail

Coaching Is een actief proces, resultaatgericht en vindt plaats middels individuele gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt in kaart gebracht welke factoren of knelpunten in de persoon zelf en welke in het werk of in de werkomstandigheden bijdragen aan de ongewenste situatie.

Bij coaching gaat het erom het beste uit jezelf naar boven te halen, je meer bewust te worden en verantwoordelijkheid te nemen.

Aanleiding voor coaching kan zijn:

 • Van persoonlijke aard, zoals:
  • gevoelens van stress of onrust;
  • niet goed functioneren;
  • gebrek aan uitdaging, carrière mogelijkheden;
  • niet goed weten wat je wilt
  • dreigende overbelasting of een disbalans tussen de privé- en de werksituatie;
  • bij starters in management posities;
  • voor managers die behoefte hebben aan een extern klankbord.
 • Soms zijn dit veranderingen in de organisatie, zoals
  • fusies of reorganisaties;
  • functies die zich wijzigen doordat er andere eisen aan worden gesteld.

In al deze gevallen kan een coach hierbij behulpzaam zijn. Hij doet dit door als onafhankelijk klankbord te fungeren, te spiegelen, goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en suggesties te geven.

Werkwijze:

Het coachingstraject kent de volgende onderdelen:

 • in eerste instantie vindt er een gesprek plaats om te bepalen wat er in de coachingsessie aan bod kan komen en of beide partijen met elkaar in zee willen. In overleg dienen de leerdoelen te worden geformuleerd en de route te worden bepaald om deze te realiseren;
 • een coachingstraject bestaat meestal uit 6 tot 10 gesprekken van gemiddeld 1,5 tot 2 uur, met meestal een tussentijd van 2 tot 3 weken. Afhankelijk van de situatie kan de frequentie worden aangepast;
 • na een drietal gesprekken evalueren we hoe het gaat en wat is bereikt;
 • van ieder gesprek wordt een kort verslag gemaakt. Na een drietal gesprekken wordt de voortgang geëvalueerd. Het traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, waarin de resultaten uit het traject worden benoemd;
 • er kunnen verschillende methodes worden gebruikt, die afgestemd worden op de aard van de problematiek en de voorkeur van degene die gecoached wordt;
 • de individuele gesprekken zijn vertrouwelijk. Over terugkoppeling naar de opdrachtgever kunnen specifieke afspraken worden gemaakt.

Enkele reacties en ervaringen:

 • ben me meer bewust van wie ik ben, wat ik wil, wat mijn talenten en mogelijkheden zijn
 • weet nu hoe ik mijn talenten optimaal kan benutten
 • heb meer zelfvertrouwen
 • kan nu beter relativeren en feiten in het juiste perspectief zien door anders hiernaar te kijken
 • durf weer zelf beslissingen te nemen door uit te gaan van mijn eigen kracht
 • sta positiever in het leven
 • voel me weer lekker in mijn vel en durf mezelf te zijn in relaties
 • kan beter met conflicten omgaan
 • ben beter in staat om met mijn emoties om te gaan
 • ik heb zicht op mijn belemmeringen en overtuigingen en hoe ze los te laten
 • evenwicht tussen denken en gevoelens
 • mijn leven is meer in balans, ik heb meer innerlijke rust